Sprzęt

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy  GBA 2.5/16 MAN TGM 13.290

Dane podstawowe:

  1. Typ GBA 2.5/16
  2. Podwozie MAN TGM 13.290
  3. Moc silnika 290 KM
  4. Napęd 4×4
  5. Pojemność zbiornika wody 2500l
  6. Pojemność środka pianotwórczego 250l
  7. Wydajność autopompy 1600l/min.

Symbole i oznaczenia samochodów pożarniczych

 Wiele pojazdów pożarniczych ma swoje specyficzne oznaczenia. Przedstawiam podstawowe nazwy i oznaczenia tych pojazdów.

1-  Podział ze względu na masę całkowitą pojazdu
L – lekkie
C – ciężkie
średnie nie noszą oznaczenia

2- Przeznaczenie zbiornika i rodzaj pompy wody

G- gaśniczy
B- ze zbiornikiem wodnym
A- z autopompą
M- z motopompą
Sn- ze zbiornikiem dwutlenku węgla tzw.śniegowe
Pr – ze zbiornikiem proszku gaśniczego

PRZYKŁAD: popularny samochód pożarniczy nosi nazwę GBA 2.5/16 co oznacza że posiada zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów, autopompę o wydajności 1600l/min. Samochód ten należy do klasy pojazdów średnich przykłady pojazdów średnich Star 244, Star 266, MAN TGM 13.290 itd.

3- Przeznaczenie zastosowanej zabudowy

S - samochód specjalny
RD - ratownictwo drogowe
RCHEM – ratownictwo chemiczne
RT - ratownictwo techniczne
San - samochód sanitarny
– dowodzenie i łączności
Rr - wóz rozpoznania ratowniczego
OP - operacyjny
H - samochód z podnośnikiem hydraulicznym
Dz - wóz z dźwigiem
D - pojazd z drabiną
Rekol - ratownictwo ekologiczne
Rw – ratownictwo wodne
Rwys – ratownictwo wysokościowe
Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
Op – operacyjny
DiŁ – dowodzenia i łączności
W – wężowy (liczba określa długość odcinków w metrach)
San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)
Pgaz - przeciwgazowy Skw - kwatermistrzowski


 

  • Facebook
  • RSS