Dane Podstawowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikstacie

63-510 Mikstat ul. Chopina 1
tel. +48(62) 73 10 998
województwo wielkopolskie
powiat ostrzeszowski

NIP: 514-02-20-916
REGON: 251002125

KONTO:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

ODDZIAŁ W MIKSTACIE UL.KALISKA 1

NR  19 9584 1063 2009 0900 0215 0001


Zarząd

Prezes


V-ce Prezes


Naczelnik


Z-ca Naczelnika


Sekretarz


Skarbnik


Kronikarz


Gospodarz


Członek


Komisja Rewizyjna


  • Facebook
  • RSS